Jacob Kildetoft Henriksen

All articles by Jacob Kildetoft Henriksen

 

Danske venture capital fonde

Der er i Danmark en række af venture fond, som investerer i danske startups med et stort vækstpotentiale. Venture fondene investerer på forskellige stadier lige fra pre-seed, seed og serie A. Kapitalrunderne er oftest mindre sammenlignet med tilsvarende kapitalrunder for startups i USA. Find overblik over danske venture fonder herunder eller gå til overblik over
Continue reading...  

International venture capital

Herunder finder du en liste over 368 internationale venture fonde. Listen med venture fonde indeholder information som lokation, investeringsfokus og primære investeringsstadier. Lokationen indeholder information om, hvor venture fonden har kontor eller i hvilken geografisk del den hører til. Investeringsfokus indeholder informationer om hvilke type startups venture fonden investerer i. De fleste venture fonde investerer i
Continue reading...  

Mindre investeringsselskaber

Der er flere mindre investeringsselskaber, som investerer ret tidligt i danske startups. De mindre investeringsselskaber differentierer sig netop fra de større kapitalfonde i, at de går ind og investerer langt tidligere i virksomhedens livscyklus og med et mindre beløb. På denne måde minder de mindre investeringsselskaber om venture kapitalfonde, men er ikke nødvendigvis lige så
Continue reading...  

Business Angel Netværk

Et business angel netværk består af en række af private investorer, som sammen eller alene investerer i startups. Business angels tilbyder ofte mere end blot penge, men også kompetencer, viden og netværk. Modsat de fleste institutionelle investorer er vilkårene for investeringen oftest ret lempelige. Find dine muligheder for at søge kapital blandt de danske business
Continue reading...  

Startups events og arrangementer

Der bliver afholdt mange arrangementer for iværksættere og startups hvert år, både lokalt, regionalt og nationalt. Nogle af arrangementerne er en engangsfornøjelse, hvorimod andre arrangementer er tilbagevendende hvert år. Der er oftest et tema for arrangementerne, men fælles for dem alle er at dele viden, danne netværk og dele erfaringer. Arrangementerne er oftest ret uforpligtende.
Continue reading...  

Ide- og innovationskonkurrencer for startups og iværksættere

Ide- og innovationskonkurrencer er oftest ret brede og frie og tager udgangspunkt i egne ideer, behov og løsninger. Nogle af konkurrencerne agerer indenfor et defineret tema. Konkurrencerne er en god måde at få feedback på sine ideer, da der oftest er en professionel jury. Der vil oftest være en økonomisk gevinst, som kan anvendes til
Continue reading...  

Forum for iværksættere

De seneste år har antallet af fora for iværksættere blevet mindre og mindre. Mere og mere af debatten er gået over på de sociale grupper på Facebook. Udvikler-fora som Rowl.dk og Udvikleren.dk er i dag mere eller mindre lukket ned. Der er heldigvis stadigvæk en række af de gamle fora tilbage såsom Amino, hvor du
Continue reading...  

Foreninger for iværksættere

Hvis du ønsker et bredere netværk til økosystemet for iværksætteri, findes der en række af foreninger for iværksættere. Nogle er ret brede i forhold til deres formål, hvorimod andre iværksætterforeninger er rimeligt snævre. Du kan finde dine muligheder herunder for at joine en iværksættereforening.
Continue reading...  

Bestyrelsesmedlemmer til startups

For mange startups bliver det ikke prioriteret at etablere en bestyrelse med eksterne bestyrelsesmedlemmer. At have en bestyrelse i et startup kan gavne forretningen på mange områder. Først og fremmest hjælper bestyrelsen med at drive virksomheden fremad og supplere med kompetencer og netværk til teamet. De fleste iværksættere undervurderer, hvor værdifuld en bestyrelse kan være
Continue reading...  

Mentor og advisory board til startups

På et tidligt stadie i virksomhedens livscyklus kan det for dig som iværksætter være en stor hjælp have en mentor eller et advisory board, som kan give dig rådgivning og netværk. Det kan være svært på et meget tidligt stadie at etablere en bestyrelse og derfor kan et advisory board være en fornuftig start. Du
Continue reading...  

Hjælp til prototyper

En prototype er en test udgave af et produkt, som en slags prøveproduktion inden den egentlige produktion påbegyndes. Formålet er at minimere risiko eller spare på kapitalen, således prototypen kan demonstreres, teste ideen, funktionen og designet og eventuelt teste product market fit. Konceptet bag prototypen arbejder ud fra at “faile faster”.Såfremt at produktet er komplekst,
Continue reading...  

Interessentselskab (I/S)

Interessentselskabet er en virksomhed for to ejere eller flere. Det er en nem måde at oprette en hurtig virksomhed, da der ikke er krav til indskud i virksomheden eller til at virksomheden har en bestyrelse. Virksomhedformen er oftest kendetegnet ved, at alle interessenter deltager i driften i selskabet, at der er et snævert økonomisk samarbejde
Continue reading...  

Anpartsselskaber

Der er en række af fordele ved at oprette et selskab som værende et anpartsselskab (ApS). Den primære fordel skyldes, at anpartsselskabet er en selvstændig juridisk enhed og derfor adskiller du din private økonomi fra virksomhedens økonomi. Sammenlignet med aktieselskabet er fordelene ved et anpartsselskab primært, at der er færre krav til selskabsformen såsom kapitalkravet
Continue reading...  

Personlig ejet mindre virksomhed (PMV)

Når du officielt registrerer en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) får du et CVR-nummer. Du behøver ikke at indberette moms eller andre afgifter. Det er frivilligt at registrere et PMV. Det er primært naturligt at oprette et PMV, når du har en deltidsbeskæftigelse eller fritidsbeskæftigelse med overskud som formål i form af en virksomhed. Dette
Continue reading...  

Opstart af virksomhed

Registrering af ny virksomhed sker via den digitale selvbetjening på Virk.dk. Du skal inden registrering beslutte dig for, hvilken selskabsform/virksomhedsform som du skal registrere din virksomhed under. Du kan vælge mellem en enkeltmandsvirksomhed, personlig mindre virksomhed (PMV), , anpartsselskab (ApS), interessentselskab (I/S) og aktieselskab (A/S)). Når du har registreret din virksomhed, får du tilsendt et
Continue reading...  

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomheden er den mest almindelige virksomhedsform i Danmark. Det er nemt at starte en enkeltmandsvirksomhed, da det blot kræver, at du er 18 år gammel. Du kan meget hurtigt på Virk.dk registrere en enkeltmandsvirksomhed. Du kan registrere din enkeltmandsvirksomhed her eller læse mere om karakteristikken om enkeltmandsvirksomheden herunder.
Continue reading...  

Eksporthjælp, eksportrådgivning og eksportkapital

Det kan være en stor mundfuld at skulle til at eksportere varer eller tjenesteydelser til udlandet. Derfor er der en række af tilbud i Danmark til virksomheder og iværksættere, som kan hjælpe med rådgivning, hjælp, netværk og kapital til virksomheder og iværksættere, som vil eksportere til udlandet. Du kan finde en række af disse muligheder
Continue reading...  

Kontorfælleskaber

Det kan være relativt dyrt som iværksætter og startup at leje sit hele eget kontor. Et alternativ er kontorfælleskaber, hvor du deler kontor med andre virksomheder og iværksættere. Her kan du få kontorplads, møderum, adgang til printer og kopimaskiner, reception, kantine, køkken og meget mere. Kontrakten kan oftest underskrives og opsiges ret hurtigt, således giver
Continue reading...  

Udviklingsparker

Udviklingsparker er på mange områder som et kontorfælleskab, hvor du har en række af faciliteter til rådighed såsom mødelokaler mv. Men derudover har udviklingsparker oftest et større fokus og tilbud omkring forretningsudvikling og arbejder aktivt med at udvikle virksomheder med enten intern eller ekstern rådgivning, sparring og netværk. Find de danske udviklingsparker herunder.
Continue reading...  

Green labs

De såkaldte Green Labs er testfaciliteter i storskala, som anvendes til demonstration af nye klima- og energiteknologier og understøtter den danske politiske vision om, at Danmark skal være et grønt teknologilaboratorium. Målet er, at er forbedre rammebetingelserne for de grønne virksomheder indenfor forskning. Find de nævnte Green Labs herunder.
Continue reading...  

GTS institutter

Der eksisterer ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter eller såkaldte GTS-institutter i Danmark. Institutterne skaber i samarbejde med de danske virksomheder innovative løsninger løsninger via forskning. Institutterne er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Find de godkendte GTS-institutter herunder.
Continue reading...  

Erhvervsdrivende fonde med fokus på iværksætteri, forskning og samfundet

Der findes rigtigt mange erhvervsdrivende fonde i Danmark, som har forskellige formål, blandt andet at støtte små virksomheder og iværksættere. De forskellige fonde har som regel vist forskellige kriterier, formål, deadlines, ansøgningsprocesser og derfor kræver det en hvis indsats at sætte sig ind i det forskellige fonde og sende de forskellige ansøgninger. I første omgang
Continue reading...  

Online databaser med fonde til fundrasing

Du har mulighed for at gå på jagt i de mange databaser, der er med fonde til fundrasing. Generelt set er det ret meget en jungle. Det kan være ret udfordrende at sortere og søge efter relevante fondsmidler, som er målrettet netop dig som iværksætter og startup. Ikke desto du mindre kan du danne dig
Continue reading...  

Privat rådgivning om fundraising

Det kan være ret tidskrævende at undersøge de mange muligheder, der er for at skaffe funding. En del virksomheder og iværksættere allierer sig med rådgivningsvirksomheder, som hjælper dem med udvikling af ideen, finde relevante fundingprogrammer, etablering af partnerskaber, udarbejdelse af ansøgningen og kommunikationen i ansøningsprocessen. Der er række af muligheder for at finde hjælp til
Continue reading...  

Viden- og klyngenetværk

Der findes i Danmark en række af såkaldte viden- og klyngenetværk, som giver iværksættere og virksomheder adgang til de relevante og de rigtige personer. Det handler om at få forbundet de rigtige ideer med de rigtige mennesker den rigtige finansiering. Det såkaldte Cluster Excellence er en supportfunktion til Klynge- og Innovationsnetværk. Viden- og Klyngenetværkene er
Continue reading...  

Lokale erhvervskontorer og erhvervscentre i landet

Den kommunale erhvervsservice kan være en indgang for dig til erhervslivet og til at blive iværksætter og starte egen virksomhed. Den kommunales erhvervsservice formål er at sikre og skabe information og vejledning til iværksættere og virksomheder i Danmark. Du har derfor mulighed for at modtage vejledning om fundamentale problemstillinger og udfordringer, når du opstarter din
Continue reading...  

Offentlige innovationspartnere

Som iværksætter og virksomhed har du mulighed for at arbejde med offentlige organisationer, som arbejder på at øge innovationen i den offentlige sektor. Der er oftest fokus på velfærd, sundhed og pleje. Netop disse sektorer kræver omfattende, tværgående samarbejder mellem det private, det offentlige og borgerne. Hvis du derfor har en virksomhed eller et produkt,
Continue reading...  

Hjælp til Intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR)

Der findes fire organisationer, som kan hjælpe dig med intellektuelle ejendomsrettigheder (immateriel ret) i forhold til jura, strategi og kommercialisering. Du kan se dine muligheder herunder.
Continue reading...  

Studentervæksthuse og iværksætterforeninger for studerende

Hvis du studerende og iværksætter er der en række af universiteter i Danmark, som har iværksætterforeninger eller studentervæksthuse eller lignende. Du får som regel et tilbud, der er målrettet netop dig som studerende. Foreningerne hjælper med feedback og sparring til din forretningside eller virksomhed. Du kan deltage i workshops, få gratis kontorplads, danne dig et
Continue reading...  

Soft money og legater til startups i Danmark

Soft money eller soft funding er oftest kendetegnet ved, at der ikke er krav om ejerandele, når det økonomiske tilskud gives til virksomheder eller krav til afkast på investeringen. Derudover gives soft money oftest kun til projekter med en bestemt periode og med et begrænset budget. Projektet skal som regel opfylde særlige krav, såsom at
Continue reading...  

Innovationsnetværk

Innovationsnetværk har generelt set til formål at skabe innovation og vækst i samarbejde mellem det private, det offentlige og forskere på vidensinstitutionerne. Netværkene spreder og skaber viden og skaber kontakter og samarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner inden for de områder, hvor Danmark har vigtige erhvervsmæssige positioner. Det er eksempelvis produktion, IT, miljø, transport, sundhed og
Continue reading...  

Forskerparker

Forskerparkerne i Danmark arbejder efter at fremme etablering af nye virksomheder, samt at skabe vækst i eksisterende virksomheder ved at udnytte forskning eller relevant viden formidlet af tilknyttede vidensinstitutioner. Af denne årsag er forskerparkerne lokaliseret tæt på universiteter og har virksomheder, som er meget videnstunge, innovative og teknologiske. Forskerparkerne bliver organiseret af FOIN (Foreningen for
Continue reading...  

Regionale væksthuse

Hos de regionale væksthuse kan du få specialiseret erhvervsservice, som er målrettet vækstvirksomheder og vækstiværksættere og bygger derfor videre på den kommunale erhvervsservice. Du kan her få assistance med vejledning og sparring inden for eksempelvis din forretningsplan, ledelse, strategi, innovation, teknologi, intellektuelle ejendomsrettigheder, budget, økonomi, finansiering, markedsføring, salg, internationalisering og skalering, eksport mv. Du kan
Continue reading...