Spring til indhold

Danmarks Grønne Investeringsfond

Danmarks Grønne Investeringsfond medfinansierer investeringer, der fremmer den grønne dagsorden i Danmark. Konkret ydes der lån til private virksomheder, offentlige selskaber, institutioner og boligorganisationer, som har mulighed for at optage et lån på det private marked, og få det medfinansiereret af Danmarks Grønne Investeringsfond. Formålet er bygge bro mellem de traditionelle finansieringsprodukter af bankerne og private egenkapitalsprodukter.

Lån til grøn omstilling

Danmarks Grønne Investeringsfond medfinansierer virksomheder og projekter i samarbejde med eksempelvis banker inden for energioptimering, vedvarende energi og ressourceeffektivitet. Det er muligt at låne helt op til 60 procent af den samlede finansiering. Lånet skal være mellem 2 og 100 millioner kroner.

Læs mere her