Spring til indhold

Erhvervsdrivende fonde

Der eksisterer mere end 1.000 erhvervsdrivende fonde i Danmark, som har hver deres formål, uddelingskriterier, ansøgningsprocesser. Du kan downloade hele listen her, eller du kan finde en række udvalgte erhvervsdrivende fonde, der giver støtte til iværksætteri, innovation og forskning herunder.

Industriens fond

Industriens Fond giver tilskud til nyskabende og økonomisk bæredygtige projekter med fokus på internationalisering, at anvende viden og introducere nye teknologier, samt at sikre relevante kompetencer.

Læs mere her

Alexander Foss’ Industrifond

Fonden støtter iværksættere med innovative ideer med fokus på projekter, som løser vigtige problemer, aktiviteter i den tidlige fase af startupvirksomhedens liv, udvikling, test og modning af prototyper.

Læs mere her

Karl Pedersen og Hustrus’ Industrifond

Karls Pedersens og Hustrus’ Industrifond støtter udvikling af nye værktøjer til eksport blandt små og mellemstore virksomheder i Danmark. Der er specielt fokus på produktionsteknologier og fremstillingsvirksomheder.

Læs mere her

Christian Nielsens Fond

Christian Nielsens Fond giver tilskud til forskning og teknologisk udvikling i form af legater, lån eller kapitalindskud.

Læs mere her

Otto Bruuns fond

Otto Bruuns Fond giver legater til iværksætteres og opfinderes udvikling af industrielle opfindelser, samt andre formål af almen samfundsmæssig betydning. Tilskuddet er fra 20.000 til 50.000 kroner og gives primært til udvikling af prototyper. Fonden giver ikke generelt set tilskud til løn og drift.

Læs mere her

Energifonden

Fonden giver blandt andet støtte på op til 100.000 kroner til nye, energirigtige løsninger i Danmark, som primært vil gå til udvikling af ny teknologi, nye produkter eller løsninger på aktuelle miljømæssige udfordringer og problemer. Der gives målrettet støtte til indkøb af materialer, udvikling af prototyper og faglig sparring. Derfor gives der ikke støtte til aflønning af ansøger.

Læs mere her

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond giver fra 0,5 til 2 millioner kroner i støtte til teknologi- og produktudvikling, samt støtter initiativer til innovation og forretningsudvikling i den maritime industri. Der gives støtte til politiske initiativer, produkt- og forretningsudvikling, forskning, uddannelse og arrangementer.

Læs mere her

Novo Nordisk fonden

Novo Nordisk fonden giver støtte til en langt række af formål og projekter inden for forskning i biomedicin, sygepleje, samt humanitære og sociale formål.

Læs mere her

Lundbeck Fonden

Lundbeck Fonden giver tilskud til forskere og etablering af egne forskergrupper på universiteter.

Læs mere her

Rockwool Fonden

Rockwool Fonden støtter ny viden, som kan bidrage til beslutningstagere inden for politik, som kan designe institutionerne inden for velværdssamfundet, samt udvikling af nye løsninger.

Læs mere her

Danfoss

Danfoss har en række af fonde, som giver støtte inden for forskning, uddannelse, lokale naboskaber og communities, bæredygtighed og meget mere.

Læs mere her

Det Obelske Familiefond

Det Obelske Familiefond har tre indsatsområder, der er Nordjylland, mental sundhed og kunst.

Læs mere her

Velux Fonden

Velux Fonden giver tilskud til forskningskultur, børn og unge, aldringsforskning og humanvidenskab, samt bæredygtige projekter.

Læs mere her

Carlsberg Fondet

Carlsberg Fondet støtter særklasse grundforskning inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab

Læs mere her

GN Store Nord Foundation

GN Store Nord Foundation giver specielt støtte inden for akustik, hørelse og fysiske aspekter inden for høreapparater.

Læs mere her

Mejeriforbrugets Forskningsfond

Støtter projekter inden for fødevaredesign, teknologi og bioteknologi.

Læs mere her

A.P Møller Fonden

A.P Møller fonden støtter projekter inden for det danske-tyske samarbejde mellem Danmark og de nordiske lande, dansk søfart og industri, lægevidenskab og andre almennyttige formål.

Læs mere her

TryghedsGruppen

TryghedsGruppen støtter ideer og projekter, der fremmer tryghed.

Læs mere her

Egmont Fonden

Egmont Fonden støtter projekter, der kæmper mod den moderne fattigdom. Målet er, at alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Læs mere her

Nordea Fonden

Nordea Fonden støtter projekter, som støtter det gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Læs mere her

Augustinus Fonden

Augustinus Fonden støtter kunst og kultur, viden og uddannelse, samt sociale Indsatser.

Læs mere her

15. Juni Fonden

15. Juni Fonden støtter projekter inden for natur, kunst, kultur, humanitære og sociale formål.

Læs mere her

Lauritzen Fonden

Lauritzen Fonden yder støtte til almen nytte formål.

Læs mere her

Realdania

Realdania støtter projekter inden for bæredygtigt byggeri og byer, bedre boligmiljøer og bedre rammer for fællesskaber.

Læs mere her

Knud Højgaards Fond

Knud Højgaards Fond støtter almennyttige formål inden for sociale initiativer, kunst, koncerter, museer, teaterforestillinger.

Læs mere her

Tuborg Fondet

Tuborg Fondet støtter unge i alderen 16 til 30 år inden for arbejdsmarkedet, entreprenørskab, demokrati og kreative erhverv.

Læs mere her

Kraks Fond

Kraks Fond giver støtte til forskning og kulturelle aktiviteter, der gavner byers udvikling.

Læs mere her