Spring til indhold

Garantier til startups

Garantier til startups udbydes primært af statslige fonde med henblik på at støtte virksomheders vækst og eksportmuligheder. Ofte kan fondene går helt eller delvist ind og dække bankens risiko ved at give lån til virksomheder. På denne måde får de traditionelle banker lysten til at give lån ud til virksomheder, der skal bruge lånet til at fremme deres vækst eller eksport. Der er primært to udbydere af garantier i Danmark, hvilket er Vækstfonden og EFK.

VF: Vækstgaranti

Vækstfondens vækstgaranti er designet til iværksættere og startups, der ikke har mulighed for at stille tilstrækkeligt med sikkerhed til at kunne få en bankgaranti eller leasingaftale fra deres bank. Garantien skal være på minimum 1 millioner kroner. Vækstfonden dækker 100 procent af risikoen.

Læs mere her

EKF: Kontraktgaranti

Kontraktgarantier gives til virksomheder, der skal levere projekter på et risikabelt marked. Kontraktgarantien sikrer mod manglende betalinger på usikre markeder. Her kan garantien dække hele forløbet, således du er sikret på at få betaling for projektet.

Læs mere her

EFK: SMV garanti

Med en SMV-garanti kan virksomheder tilbyde deres kunder i udlandet finansiering på op til 25 millioner kroner. Her får virksomheder betaling, selvom at kunden først betaler senere.

Læs mere her