Spring til indhold

GTS-Institutter

Der er otte GTS-Institutter i Danmark, hvis formål er at udvikle og skabe flere innovative danske virksomheder. Dette gøres ved at udbrede forskningsbaseret viden og teknologi til specielt små og mellemstore virksomheder.

AgroTech

AgroTech arbejder med at forene erhvervslivet med forskningsorganisationer med henblik på at udvikle innovative og konkurrencedygtige virksomheder inden for agro- og fødevareindustrien. AgroTech tilbyder virksomheder forskningsbaseret rådgivning og testfaciliteter.

Læs mere her

Alexandria Instituttet

Alexandria Instituttet tilbyder uvildig rådgivning, skræddersyede løsninger og forskningsbaseret viden inden for IT. Instituttet fungerer som samarbejdspartnere for virksomheder.

Læs mere her

Bioneer

Bioneer udvikler nye, innovative løsninger for klienter inden for biomedicin og bioteknologi. Bioneer har adgang til essentielle værktøjer, teknologier og biologiske ressourcer inden for celle og molekylær biologi.

Læs mere her

DBI

Brand og Sikring forsker, udvikler og bygger faciliteter med det formål at kunne teste og udvikle sammen med kunder om at løse problemer inden for brandsikkerhed og brandsikring. DBI giver danske virksomheder adgang til internationale teknologier og bringer dem ind i internationale projekter.

Læs mere her

DFM

DFM er Danmarks nationale metrologiinstitut, hvis arbejde indbefatter opbygning og vedligeholdelse den metrologiske infrastruktur i Danmark, udvikling af målekompetencer til danske virksomheder og danske myndigheder, samt deltagelse i forskningsprojekter og samarbejde med universiteter i Danmark og dansk industri.

Læs mere her

Force Technology

Force Technology skaber innovation til teknologiske produkter og services til gavn for den danske industri. Force Technologi tilbyder en række af ydelser inden for 3D-print, additiv fremstilling, aerodynamik, akustik, lydkvalitet, fotonik og lys, strukturanalyse, ikke-destruktiv prøvning, IOT , samt testfaciliteter.

Læs mere her

DHI

DHI er en uafhængig rådgivnings- og forskningsorganisation inden for vandmiljø og beslægtede områder. DHI løser udfordringer inden for vand og miljø såsom vandløb, grundvand, hav, kystlinjer, havne eller oversvømmelser på nationalt og globalt plan.

Læs mere her

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut er inddelt i syv divisioner, der er Produktion og innovation, Materialer, Miljøteknologi, Energi og klima, AgroTech, Byggeri og anlæg og DMRI.

Læs mere her