Spring til indhold

Innovationsfonden

Innovationsfonden investerer i forskere, iværksættere og virksomheder, som skaber værdi for det danske samfund. Konkret investerer Innovationsfonden i bæredygtige løsninger, hvilket gælder klimavenlige løsninger, sundere fødevarer, bedre sundhedsvæsen, et renere miljø, grønnere transport og meget, meget mere. Innovationsfonden investerer uden at kræve et afkast fra sine investeringer, og kræver derfor hverken ejerandel i virksomheder eller betaling i form af renter.

InnoBooster

InnoBooster er et tilskudsprogram til startups og virksomheder, der skal udvikle og markedsmodne et produkt/service/proces. Investeringerne er fra 50.000 kroner og helt op til 5 millioner kroner.

Læs mere her

Erhvervsforsker

Erhvervsforsker investerer i Erhvervs-ph.d og Erhvervspostdoc-projekter, hvor kandidaten ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på en offentligt forskningsinstitution. Forskningsprojektet skal have høj kvalitet og stor kommercielt potentiale for virksomheden.

Læs mere her

InnoExplorer

InnoExplorer er et tilskudsprogram til ansatte på offentlige uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner og hospitaler. Tilskuddet retter sig mod forskning, der har et uforløst kommercielt potentiale og derfor kræver yderligere udvikling. Der kan søges fra 0,5 til 1,5 millioner kroner, og projekterne kan vare op til et år.

Læs mere her

InnoFounder

Et iværksætterforløb på 12 måneder med en innovativ værdi. Det nye program består af et 12 måneders forløb med en månedlig finansiering på 15.000 kroner plus et særligt tilskud på 50.000 kroner til at understøtte udviklingen af iværksætteridéen. Målet er, at flere med erhvervserfaring får mulighed for at springe ud som iværksættere. Der er to spor: Graduate og Experienced.

Læs mere her

Grand Solutions

Innovationsfonden uddeler grans solutions til samarbejdsprojekter med særklasse forskning og med et dedikeret fokus på løsninger, der har stor værdi for det danske samfund.

Læs mere her