Spring til indhold

Innovationsnetværk

De landsdækkende innovationsnetværk har til formål at udvikle innovation og skabe vækst på tværs af forskere, virksomheder og offentlige myndigheder. Innovationsnetværkene spiller en vigtig rolle for Danmarks styrkeposition indenfor en række industrier, der for eksempel er energi, IT, miljø, transport, sundhed og fødevarer. Netværkene faciliterer projekter og andre aktiviteter, som inspirerer virksomheder og forskere med ny viden inden for nye teknologier og trends. Herudover tester innovationsnetværkene ideer indenfor den enkelte branche og udvikler samarbejdspartnere i udlandet.

RoboCluster

Innovationsnetværket for danske robotteknologier. RoboCluster giver deres medlemmer adgang til ny viden inden for robotteknologier, robotter og intelligente løsninger.

Læs mere her

LD Cluster

Innovationsnetværket for livsstil, bolig og beklædning. Arbejder for at udvikle innovation og bæredygtig vækst blandt virksomheder, der er beskæftiget med beklædning og andre kreative brancher.

Læs mere her

Danish Sound Cluster

Innovationsnetværk for dansk lyd. Danish Sound Cluster er facilitator for virksomheder, forskningsmiljøer, politikere og offentlige organisationer med interesse inden for lydteknologier.

Læs mere her

Energy Cluster Denmark

Innovationsnetværk for energi. Energy Cluster Denmark samarbejder og netværker på tværs af virksomheder, institutter og vidensaktører. Fælles er udvikling af nye løsninger og teknologier.

Læs mere her

Inbiom

Innovationsnetværk for bioressourcer. Inbiom hjælper virksomheder inden for bio-ressource-industrien med at skaffe ny viden, overblik over mulige finansieringsløsninger og give adgang til internationale samarbejdspartnere.

Læs mere her

Smart Energy

Innovationsnetværk for smart energi. Fokus er på energiteknologier. Smart Energi innovationsnetværket skaber netværk mellem virksomheder og vidensinstitutioner med det formål at skabe nye ideer og løsninger til fremtidens energisystem.

Læs mere her

Inno-MT

Innovationsnetværk for miljøteknologi med fokus på teknologiudvikling inden for klimatilpasning, jordressourcer, næringsstofkredsløb, ressourcer og cirkulær økonomi, ren luft teknologi, vandrensning og vandforsyning.

Læs mere her

BioPeople

Innovationsnetværk for biosundhed. BioPeople skaber samarbejde på tværs af virksomheder og forskere med det formål at støtte paradigmeskiftet inden for sundhedssektoren. Der udvikles kompetencer og værdifulde samarbejdspartnere indenfor industriens aktører.

Læs mere her

WelfareTech

Innovationsnetværk for sundhed og velfærdsteknologi, som udvikler virksomheder og skaber innovation. Dette gøres via samarbejde med det offentlige, virksomheder og vidensinstitutioner inden for social- og sundhedsområdet. WelfareTech hjælper med at teste ideer og giver adgang til samarbejdspartnere.

Læs mere her

Danish Food Innovation

Fødevaresektorens Innovationsnetværk. Danish Food Innovation hjælper små- og mellemstore virksomheder med ny viden, give adgang til samarbejdspartnere og hjælp med internationalisering.

Læs mere her

MTIC

Innovationsnetværk for medicoteknologi. MTIC bygger bro mellem virksomheder, hospitaler, kommuner og vidensinstitutioner med udgangspunkt i ny viden. Der udvikles, testes og implementeres velfærds- og sundhedsteknologiske løsninger til sundhedsvæsenet.

Læs mere her

InnoByg

Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri. InnoByg skaber og samler ny viden indenfor energieffektivitet og bæredygtighed inden for byggebranchen. Dette sker på tværs af branchen faggrupper.

Læs mere her

Infinit

Innovationsnetværk for IT. Infinit samler Danmarks dygtigste forskere inden for it-teknologier. Via netværket er det muligt at få sparring på ideer, inspiration eller hjælp til at udvikle projekter.

Læs mere her

TINV

Innovationsnetværk for transport. TINV bygger bro mellem virksomheder og forskningsmiljøer og er facilitator for erfaringsudveksling mellem branchens aktører.

Læs mere her

Invio

Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi. Invio har fokus på oplevelses- og serviceinnovation og på oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Dette er udvikling af forretningsmodeller og værdikæder. Der er fokus på turisme, events og festivaller, attraktioner og forlystelsesparker, gastro-erhverv og oplevelsesteknologier.

Læs mere her

BrandBase

Innovationsnetværk for branding. BrandBase deler viden og erfaring inden for forbrugerindsigt, markedsinnovation, strategi, kommunikation og forretningsmodeller. Fokus er på udvikling af kompetencer inden for branding.

Læs mere her

Dansk Materiale netværk

DNN arbejder for at forbedre danske virksomheders indtjening og konkurrencekraft via benyttelsen af materiale teknologier.

Læs mere her