Offentlige innovationspartnere

Offentlige innovationspartnere arbejder med innovation inden for den offentlige sektor. Dette er inden for områderne sundhed, velfærd og pleje. Innovation inden for disse område skal være tværgående og tværfaglige, hvis de skal være succesfulde med at blive implementeret og give værdi til borgerne i Danmark. De offentlige innovationspartnere arbejder sammen med private virksomheder, offentlige organisationer såsom hospitaler og plejehjem og borgerne. Startups kan drage fordel af offentlige innovationspartnere i forbindelse med udvikling af en ny teknologi, produkt eller løsning.

VihTek

VihTek er videncenter inden for velfærdsteknologiske løsninger i Region Hovedstaden. Fokus er på at fremtidssikre hospitalerne i Region Hovestaden ved at identificere, udvikle, teste og implementere velfærdsteknologi.

Læs mere her

COI

Center for Offentlige Innovation arbejder med at udbrede innovative løsninger med øget kvalitet og effektivitet inden for den offentlige sektor gennem innovation. COI samarbejder på tværs af medarbejdere og ledere på hospitaler, beslutningstagere i staten, regionerne og kommunerne overalt i landet.

Læs mere her

Syddansk Sundhedsinnovation

Syddansk Sundhedsinnovation hjælper blandt andet virksomheder med at teste ideer og løsninger på sygehusene eller hos patienterne eller med at skabe kontakt til de rette samarbejdspartnere, når virksomheder vil sælge en løsning eller et produkt.

Læs mere her

Idéklinikken

Idéklinikken er en ideudviklingsenhed for ansatte på sygehusene i Region Nordjylland. Idéklinikken laver en vurdering af, hvordan et problem løses eller hvordan en opfindelse realiseres. Det kan være et produkt, som kan patenteres eller sælges. Fokus er på forbedring af arbejdsgange for ansatte og syge på hospitaler.

Læs mere her

Inno X health

Inno X Health er et forsknings- og innovationscenter i Aarhus, der arbejder med behovs- og evidensbaseret innovation i sundhedssektoren. Der arbejdes på at virksomheder bliver mere effektive til at udvikle og kommercialisere produkter, samt at træne sundhedspersonale til at integrere innovation.

Læs mere her