Mentor og advisory board til startups

På et tidligt stadie i virksomhedens livscyklus kan det for dig som iværksætter være en stor hjælp have en mentor eller et advisory board, som kan give dig rådgivning og netværk. Det kan være svært på et meget tidligt stadie at etablere en bestyrelse og derfor kan et advisory board være en fornuftig start. Du kan finde en række af muligheder for at finde medlemmer til dit advisory board herunder.

Continue reading…

Hjælp til prototyper

En prototype er en test udgave af et produkt, som en slags prøveproduktion inden den egentlige produktion påbegyndes. Formålet er at minimere risiko eller spare på kapitalen, således prototypen kan demonstreres, teste ideen, funktionen og designet og eventuelt teste product market fit. Konceptet bag prototypen arbejder ud fra at “faile faster”.Såfremt at produktet er komplekst, vil der oftest produceres efter en 0-serie, hvis formål er at afgøre, om produktet kan fremstilles i storproduktion og udbedre fejl. Ønsker du hjælp til at producere og udvikle en prototype, kan du finde en række af tilbud herunder.

Continue reading…

Interessentselskab (I/S)

Interessentselskabet er en virksomhed for to ejere eller flere. Det er en nem måde at oprette en hurtig virksomhed, da der ikke er krav til indskud i virksomheden eller til at virksomheden har en bestyrelse. Virksomhedformen er oftest kendetegnet ved, at alle interessenter deltager i driften i selskabet, at der er et snævert økonomisk samarbejde og at deltagernes viden indenfor forretningsområdet har stor betydning for driften. Ulempen er derimod, at interessenterne hæfter personligt, solidarisk og helt uden begrænsning. Hvis en af dine medejere begår en fejl og skaber store tab for virksomheden, vil du så som ejer hæfte for denne del også. Du kan danne dig et overblik over karakteristikken af interessentselskabet herunder.

Continue reading…

Anpartsselskaber

Der er en række af fordele ved at oprette et selskab som værende et anpartsselskab (ApS). Den primære fordel skyldes, at anpartsselskabet er en selvstændig juridisk enhed og derfor adskiller du din private økonomi fra virksomhedens økonomi. Sammenlignet med aktieselskabet er fordelene ved et anpartsselskab primært, at der er færre krav til selskabsformen såsom kapitalkravet og at virksomheden ikke er pådraget til at have en bestyrelse. Du kan læse mere om karakteristikken af et anpartsselskab og læse mere om fordele og ulemper ved selskabsformen herunder.

Continue reading…

Personlig ejet mindre virksomhed (PMV)

Når du officielt registrerer en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) får du et CVR-nummer. Du behøver ikke at indberette moms eller andre afgifter. Det er frivilligt at registrere et PMV. Det er primært naturligt at oprette et PMV, når du har en deltidsbeskæftigelse eller fritidsbeskæftigelse med overskud som formål i form af en virksomhed. Dette er oftest erhverv som foredrag, journalistisk, tøjdesign eller lignende. Du kan derimod ikke oprette et PMV, hvis du blot har en hobbyvirksomhed, hvor du ikke har indtjening som mål. Du kan læse mere om karakteristikken af et PMV herunder.

Continue reading…

Opstart af virksomhed

Registrering af ny virksomhed sker via den digitale selvbetjening på Virk.dk. Du skal inden registrering beslutte dig for, hvilken selskabsform/virksomhedsform som du skal registrere din virksomhed under. Du kan vælge mellem en enkeltmandsvirksomhed, personlig mindre virksomhed (PMV), , anpartsselskab (ApS), interessentselskab (I/S) og aktieselskab (A/S)). Når du har registreret din virksomhed, får du tilsendt et CVR-nummer. Når denne del af registreringen er færdiggjort, skal du tilmelde virksomheden NemID medarbejdsignatur, NemKonto, samt den digitale postkasse, som er kommunikationsmidlet med det offentlige. Derudover skal virksomheden momsregistreres, hvilket er frivilligt for enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber, såfremt omsætningen for virksomheden er under 50.000 kroner inden for ét år. Find mere relevant information omkring opstart af virksomhed herunder.

Continue reading…

Kontorfælleskaber

Det kan være relativt dyrt som iværksætter og startup at leje sit hele eget kontor. Et alternativ er kontorfælleskaber, hvor du deler kontor med andre virksomheder og iværksættere. Her kan du få kontorplads, møderum, adgang til printer og kopimaskiner, reception, kantine, køkken og meget mere. Kontrakten kan oftest underskrives og opsiges ret hurtigt, således giver det ret meget fleksibilitet, såfremt du senere vil rykke til et andet og større kontor. Nogle kontorfælleskaber tilbyder også mere end blot faciliteter, såsom sparring, feedback og netværk. Du kan herunder se dine muligheder for at finde et kontorfælleskab i dit lokalområde.

Continue reading…

Udviklingsparker

Udviklingsparker er på mange områder som et kontorfælleskab, hvor du har en række af faciliteter til rådighed såsom mødelokaler mv. Men derudover har udviklingsparker oftest et større fokus og tilbud omkring forretningsudvikling og arbejder aktivt med at udvikle virksomheder med enten intern eller ekstern rådgivning, sparring og netværk. Find de danske udviklingsparker herunder.

Continue reading…