Green labs

De såkaldte Green Labs er testfaciliteter i storskala, som anvendes til demonstration af nye klima- og energiteknologier og understøtter den danske politiske vision om, at Danmark skal være et grønt teknologilaboratorium. Målet er, at er forbedre rammebetingelserne for de grønne virksomheder indenfor forskning. Find de nævnte Green Labs herunder.

Continue reading…

GTS institutter

Der eksisterer ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter eller såkaldte GTS-institutter i Danmark. Institutterne skaber i samarbejde med de danske virksomheder innovative løsninger løsninger via forskning. Institutterne er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Find de godkendte GTS-institutter herunder.

Continue reading…

Erhvervsdrivende fonde med fokus på iværksætteri, forskning og samfundet

Der findes rigtigt mange erhvervsdrivende fonde i Danmark, som har forskellige formål, blandt andet at støtte små virksomheder og iværksættere. De forskellige fonde har som regel vist forskellige kriterier, formål, deadlines, ansøgningsprocesser og derfor kræver det en hvis indsats at sætte sig ind i det forskellige fonde og sende de forskellige ansøgninger. I første omgang kan du danne dig et overblik over nogle af de største fonde med fokus på iværksætteri og innovation, forskning og samfundet.

Continue reading…

Online databaser med fonde til fundrasing

Du har mulighed for at gå på jagt i de mange databaser, der er med fonde til fundrasing. Generelt set er det ret meget en jungle. Det kan være ret udfordrende at sortere og søge efter relevante fondsmidler, som er målrettet netop dig som iværksætter og startup. Ikke desto du mindre kan du danne dig et nogen lunde overblik over de mange online databaser, som indeholder data med fonde til fundraising. Find dem herunder.

Continue reading…

Privat rådgivning om fundraising

Det kan være ret tidskrævende at undersøge de mange muligheder, der er for at skaffe funding. En del virksomheder og iværksættere allierer sig med rådgivningsvirksomheder, som hjælper dem med udvikling af ideen, finde relevante fundingprogrammer, etablering af partnerskaber, udarbejdelse af ansøgningen og kommunikationen i ansøningsprocessen. Der er række af muligheder for at finde hjælp til fundraising, men du skal være varsom med, hvilke rådgivere, du anvender. Det er bestemt ikke alle, der rent faktisk giver dig bedre muligheder for at opnå funding, samtidig med at du betaler en god sjat penge for hjælpen. Du kan se en række af dine muligheder for at finde funding herunder.

Continue reading…

Viden- og klyngenetværk

Der findes i Danmark en række af såkaldte viden- og klyngenetværk, som giver iværksættere og virksomheder adgang til de relevante og de rigtige personer. Det handler om at få forbundet de rigtige ideer med de rigtige mennesker den rigtige finansiering. Det såkaldte Cluster Excellence er en supportfunktion til Klynge- og Innovationsnetværk. Viden- og Klyngenetværkene er ligesom landets innovationsnetværk, et netværk, som forsøger at skabe innovation i Danmark. Du kan finde et overblik over mulighederne blandt viden- og klyngenetværks i Danmark herunder.

Continue reading…

Lokale erhvervskontorer og erhvervscentre i landet

Den kommunale erhvervsservice kan være en indgang for dig til erhervslivet og til at blive iværksætter og starte egen virksomhed. Den kommunales erhvervsservice formål er at sikre og skabe information og vejledning til iværksættere og virksomheder i Danmark. Du har derfor mulighed for at modtage vejledning om fundamentale problemstillinger og udfordringer, når du opstarter din virksomhed og når den skal driftes og udvikles. Du kan deltage i informationsmøder, workshops, en-til-en-vejledning og få henvisning til andre relevante aktører i økosystemet. Du kan finde dit lokale erhvervscenter herunder.

Continue reading…

Offentlige innovationspartnere

Som iværksætter og virksomhed har du mulighed for at arbejde med offentlige organisationer, som arbejder på at øge innovationen i den offentlige sektor. Der er oftest fokus på velfærd, sundhed og pleje. Netop disse sektorer kræver omfattende, tværgående samarbejder mellem det private, det offentlige og borgerne. Hvis du derfor har en virksomhed eller et produkt, som retter sig mod disse sektorer, kan det være en fordel af indgå samarbejde med nogle af disse offentlige innovationspartnere. Det kan eksempelvis være, når du skal udvikle et nyt produkt, proces eller teknologi. Du kan danne dig et overblik over innovationspartnerne herunder.

Continue reading…

Studentervæksthuse og iværksætterforeninger for studerende

Hvis du studerende og iværksætter er der en række af universiteter i Danmark, som har iværksætterforeninger eller studentervæksthuse eller lignende. Du får som regel et tilbud, der er målrettet netop dig som studerende. Foreningerne hjælper med feedback og sparring til din forretningside eller virksomhed. Du kan deltage i workshops, få gratis kontorplads, danne dig et større netværk eller få hjælp til at udvikle din idé. Foreningerne er et godt sted at starte – ikke blot fordi du kan få hjælp – men også fordi foreningerne fungerer som et udstillingsvindue til kapitalmarkedet. Venture fondene overvåger disse kontorer for interessante startups. Du kan danne dig et overblik over mulighederne herunder.

Continue reading…