Soft money og legater til startups i Danmark

Soft money eller soft funding er oftest kendetegnet ved, at der ikke er krav om ejerandele, når det økonomiske tilskud gives til virksomheder eller krav til afkast på investeringen. Derudover gives soft money oftest kun til projekter med en bestemt periode og med et begrænset budget. Projektet skal som regel opfylde særlige krav, såsom at udvikle en ide, en teknologi eller innovation. Herunder er der et hurtigt overblik over mulighederne for soft money og legater til iværksættere og startups. Du kan læse mere om de enkelte fonde og legater længere nede på siden.

Continue reading…

Innovationsnetværk

Innovationsnetværk har generelt set til formål at skabe innovation og vækst i samarbejde mellem det private, det offentlige og forskere på vidensinstitutionerne. Netværkene spreder og skaber viden og skaber kontakter og samarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner inden for de områder, hvor Danmark har vigtige erhvervsmæssige positioner. Det er eksempelvis produktion, IT, miljø, transport, sundhed og fødevarer. Du kan læse mere om innovationsnetværks på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside eller danne dig et overblik over de forskellige netværks herunder.

Continue reading…

Forskerparker

Forskerparkerne i Danmark arbejder efter at fremme etablering af nye virksomheder, samt at skabe vækst i eksisterende virksomheder ved at udnytte forskning eller relevant viden formidlet af tilknyttede vidensinstitutioner. Af denne årsag er forskerparkerne lokaliseret tæt på universiteter og har virksomheder, som er meget videnstunge, innovative og teknologiske. Forskerparkerne bliver organiseret af FOIN (Foreningen for Innovationsmiljøer i Danmark). Du kan danne dig et overblik over forskerparker i Danmark herunder.

Continue reading…

Regionale væksthuse

Hos de regionale væksthuse kan du få specialiseret erhvervsservice, som er målrettet vækstvirksomheder og vækstiværksættere og bygger derfor videre på den kommunale erhvervsservice. Du kan her få assistance med vejledning og sparring inden for eksempelvis din forretningsplan, ledelse, strategi, innovation, teknologi, intellektuelle ejendomsrettigheder, budget, økonomi, finansiering, markedsføring, salg, internationalisering og skalering, eksport mv. Du kan finde de 5 væksthuse herunder.

Continue reading…