Spring til indhold

Universiteter

Danmark har otte universiteter ud over landet. Universiteterne tilbyder primært uddannelsesforløb såsom bachelor- og kandidatafhandling, praktikforløb, Ph.D projekt eller et forskningssamarbejde med andre virksomheder og organisationer. Det er oftest muligt at købe sig til konsulentydelser, få adgang til forskningsresultater, databaser, instrumenter og laboratorier. Indgangene til universiteterne sker gennem erhvervshusene, studentervæksthuse, samarbejdsportaler, kontaktenheder eller direkte til forskerne.

Københavns Universitet

Københavns Universitet tilbyder studerende hjælp til at starte egen virksomhed. Derudover samarbejder Københavns Universitet ofte i forskningsprojekter sammen med startups og virksomheder.

Læs mere her

Denmark Tekniske Universitet

DTU hjælper studerende, iværksættere og virksomheder med at omsætte forskning og opfindelser til nye virksomheder. DTU har en langt række af muligheder for iværksættere, studerende og forskere.

Læs mere her

Copenhagen Business School

CBS har CSE (Copenhagen School of Entreprenurship) målrettet studerende på CBS med at starte nye virksomheder.

Læs mere her

IT-Universitetet

ITU har en række af programmer og underorganisationer til at fremme iværksætteri, såsom studenterorganisationen ITU Innovators, ITU Startup Programme og deres eget investeringsfirma, ITU Business Development.

Læs mere her

Roskilde Universitet

RUC har ikke målrettede iværksætterprogrammer.

Læs mere her

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet hjælper studerende med at afprøve deres iværksætterambitioner og udvikle deres egen virksomhed sideløbende med deres uddannelse.

Læs mere her

Syddansk Universitet

SDU har SDU Entrepreneurship Labs, som er SDU’s innovations- og iværksættermiljø, hvor nye startups etableres og udvikles.

Læs mere her

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet har sit eget startup-program, som støtter startups med rådgivning inden for opstart af virksomhed, forretningsmodeller, finansiering, budgettering og regnskab, skat og moms, markedsføring, markedsanalyse og salg.

Læs mere her