Vækstfonden

Vækstfonden er en statsejet finansieringsfond som i samarbejde med banker og private investorer i Danmark og udlandet udvælger og udvikler danske virksomheder. Vækstfonden finansierer et bredt spænd af danske virksomheder – lige fra en håndsværksvirksomhed i Sallingsund til en robotvirksomhed i Odense. Vækstfonden investerer både i form af egenkapital og fremmedkapital. Derudover investerer Vækstfonden i andre venture fonde og kapitalfonde. Formålet er at understøtte det danske økosystem for iværksætteri og startupvirksomheder.

Early Engagement

Early Engagement er et produkt, der er målrettet helt tidlige startups med et meget stort globalt venture potentiale. Der investeres fra 1 til 3 millioner kroner sammen med private investorer. Målet er at løfte startupvirksomheder til en større kapitalrejsning fra en venture fond (seed/series A).

Læs mere her

Startlån

Startlån gives til nyopstarede virksomheder med et færdigudviklet og innovativt produkt og som har de første kunder. Der gives fra 400.000 kroner til 2.000.000 kroner i lån. Krav er medfinansiering fra andre investorer.

Læs mere her

BA Matching lån

BA Matching lån gives til nyopstartede virksomheder, som får en investering fra en godkendt business angel hos vækstfonden. Her har den nyopstartede virksomhed mulighed for at trække et lån på business anglens vegne.

Læs mere her

VF Venture

VF venture er Vækstfondens venture fond, der investerer i alle stadier og alle industrier fra 1 til 200 millioner kroner. Der investeres i virksomheder med et stort vækstpotentiale.

Læs mere her

Vækstlån

Vækstlånet er målrettet relative nye virksomheder, som har produkter og kunder, men hvor den korte finansielle historik gør det vanskeligt at skaffe et lån fra banken. Der gives lån på minimum 1 millioner kroner.

Læs mere her

Venture Debt

Venture Debt er målrettet startups, som har rejst en større investering (serie A) fra en venture fond. Venture Debt er på minimum 2 millioner euro/dollars.

Læs mere her

Vækstkaution

Vækstkaution er målrettet iværksættere og startups, som ikke kan stille tilstrækkeligt med sikkerheder hos banken eller et leasingselskab. Her gives kaution, hvis der er behov for et lån på under 2 millioner kroner. Her dækker Vækstfonden op til 75 procent af bankens risiko.

Læs mere her

Vækstgaranti

Vækstgaranti er målrettet iværksættere og startups, som ikke kan stille tilstrækkeligt med sikkerhed til at kunne få en bankgaranti eller leasingaftale. Garantien skal være på minimum 1 millioner kroner. Vækstfonden dækker 100 procent af risikoen.

Læs mere her

Ansvarlige lån

Målrettet modne virksomheder, som skal styrke egenkapitalen og soliditet med henblik på finansiering af vækstplaner. Lånet er på minimum 2 millioner kroner.

Læs mere her

DGIF – lån til grønt

Den Grønne Investeringsfond målretter lån til projekter, som fremmer den grønne omstilling. Lånene er på mellem 2 til 100 millioner kroner.

Læs mere her

Vækstkaution til landbrug

Målrettet landbrugsvirksomheder, som ikke har tilstrækkelige med sikkerhed til at skaffe et lån hos banken. Her gives kaution, hvis der er behov for et lån på under 2 millioner kroner. Her dækker Vækstfonden op til 75 procent af bankens risiko.

Læs mere her

Vækstlån til landbrug

Målrettet landbrugsvirksomheder som skal låne mere end 1 millioner kroner til finansiering af vækstplaner eller et ejerskifte.

Læs mere her

Etableringslån til landbrug

Etableringslån er målrettet landbrugsvirksomheder, hvor den yngre landmand skal overtage og udvikle eksisterende drift.

Læs mere her

Dansk Landsbrugskapital

Dansk Landbrugskapital er lånekapital målrettet investeringsprojekter til veldrevne landbrugsvirksomheder.

Læs mere her