Spring til indhold

Viden- og Klyngenetværk

Klyngenetværkerne giver ligesom innovationsnetværkerne adgang til viden, netværk og kompetencer, som kan løfte ideer til forretninger og give adgang til finansiering af projekter.

CLEAN

Klynge inden for grøn energi, miljø og cleantech. Målet er at styrke danske miljøvirksomheders konkurrencekraft ved at samarbejde omkring forskningsbaseret og erhvervsdrevet innovation, samt at transferere viden mellem virksomheder.

Læs mere her

DAMRC

DAMRC anvender den seneste viden til praktiske løsninger og industri-relevant træning inden for nye materialer og produktionsløsninger. Klyngenetværket samarbejder med virksomheder, universiteter og vidensinstitutioner

Læs mere her

MADE

MADE bygger bro og samarbejde på tværs af produktionsvirksomheder, GTS-institutter, universiteter og uddannelsesinstitutioner. Dette gøres via projekter, hvor aktører mødes på kryds og tværs af virksomheder, brancher og geografi.

Læs mere her

Dansk Design Center

Dansk Design Center hjælper virksomheder og organisationer med at afprøve, hvordan design kan udvikle og forbedre innovation. Klyngenetværket giver adgang til viden, inspiration og værktøjer til forretningsudvikling.

Læs mere her

Energy Cluster Denmark

Energy Cluster Denmark assisterer virksomheder med at facilitere innovationsprojekter og fundraise innovationsaktiviteter inden for energiløsninger. Der bygges partnerskaber mellem små og mellemstore virksomheder og forsknings- og vidensinstitutioner.

Læs mere her

Danish Water Forum

Danish Water Forum er en netværksorganisation som fremmer samarbejde og vidensdeling i vandsektoren. Formålet er sprede information omkring danske vandteknologier og ekspertise på et globalt plan.

Læs mere her

Gate 21

Gate 21 er et partnerskab inden for grøn omstilling mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i København med det formål at arbejde på at accelerere den grønne omstilling.

Læs mere her

Medicon Valley Alliance

Medicon Valley er et bi-nationalt klyngenetværk inden for life science og spænder fra det østlige Sjælland til Skåne-regionen af det sydlige Sverige.

Læs mere her

Patient@Home

Patient@home har fokus på at udvikle velfærdsteknologier og services inden for særligt rehabilitering og monitorering i den danske sundhedssektor. Dette skabes ved tværgående samarbejde mellem det offentlige og private og mellem patienter, sundhedspersonale, virksomheder og forskningsinstitutioner.

Læs mere her

Rethink Business

Rethink business er et klyngenetværk inden for cirkulær økonomi, der er en måde, hvorpå produktion og forbrug er balanceret mellem det kommercielle, bæredygtige og det miljømæssige. Rethink Business arbejder med virksomheder med henblik på at udvikle en mere cirkulær og bæredygtig forretning.

Læs mere her

MTIC

MTIC er både et innovationsnetværk og klyngenetværk inden for medicoteknologi. MTIC udvikler, tester og implementerer velfærds- og sundhedsteknologiske løsninger til sundhedsvæsenet i samarbejde med virksomheder, videnstitutioner og offentlige organisationer.

Læs mere her

Food & Bio Cluster

Food & Bio cluster giver danske virksomheder en direkte adgang til vidensinstitutioner, netværk, innovation og forretningsudvikling inden for fødevarer og bioressourcer. Formålet er at realisere nye, innovative ideer.

Læs mere her

FFBI

Future Food & Bioresource Innovation er et program med fokus på at hjælpe og udvikle små og mellemstore virksomheder med henblik på at skabe innovation og vækst.

Læs mere her

Animation Hub

Animation Hub netværket er målrettet to grupper. Den ene gruppe er for dem, som har viden om animation og den anden gruppe er dem, som kan drage fordel af animation i industrier, undervisning og sundhedssektoren.

Læs mere her

DigitalLead

DigitalLead er Danmarks klynge inden for digitale teknologier og arbejder for at fremme innovation, vækst og udnyttelse af digitale teknologier i Danmark.

Læs mere her

Fyns Maritime Klynge

Fyns Maritime Klynge giver adgang til netværk og udvikling af forretningsmulighederne inden for den maritime industri på Fyn.

Læs mere her

Green Ship of the future

Green Ship undersøger nye veje til emissionsfri maritime transportbranche. Det gøres ved at fremme brugen af eksisterende effektive energiteknologier og ved at undersøge nye digitale teknologier.

Læs mere her

MARCOD

MAROC er en nordjysk maritim klynge, som fremmer og støtter udvikling hos små og mellemstore maritime virksomheder.

Læs mere

Interactive Denmark

Interactive Denmark er en klynge som arbejder for at fremme udviklingen af danske spil, XR og den interaktive industri. Konkret tiltrækker Interactive Denmark kapital, talent, netværk og vidensdeling.

Læs mere

CenSec

CenSec er Center for Sikkerhedsindustrien i Denmark og er en klyngeorganisation for små og mellemstore danske leverandører i forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien.

Læs mere

Access2Innovation

Access2Innovation arbejder på at fremme bæredygtig forretningsudvikling i udviklingslandene med fokus på Afrika.

Læs mere her

Copenhagen Healthtech Cluster

CHC forbinder virksomheder, myndigheder og regioner og bringer dem sammen for at udvikle og implementere digitale sundhedsløsninger.

Læs mere her

Artic Business Network

ABN er en klyngenetværk for organisationer, virksomheder og institutioner med ekspertise inden for områder på Arktis.

Læs mere her